Vi märker att människor har börjat inse att dekorera sitt tak med stuck, ....ja det
kostar inte mer än att lägga en heltäckningsmatta! Eller att en profilerad taklist i
äkta gips kan ha samma pris som ett gardintyg per meter !
**  En äkta gipsros till dom och till stuckens återkomst   **
Äkta gipsstuckatur är både formbar och formbeständig. Den är brandsäker och
miljövänlig
. Egenskaper Du inte hittar hos polystyren eller andra plastimitationer.
Det enda som man tillnärmelsevis kan jämföra är priset. Om det finns en skillnad,
är "besparingen" en dyrköpt kvalitetsförsämring.
Under menyfliken "Materialet" kan Du läsa mer om gipsets historia, användning och egenskaper medan miljöaspekterna finns under egen rubrik.

Stuck kommer från det italienska ordet "stucco,"
vilket betyder ornamentaliska dekorationer i gips,
för väggar och tak. I antikens Grekland kallades
Gips för "Gypsos," och det betyder "Den kokta stenen."

För många innebär Stuckatur ofta en takrosett med
kanske en tillhörande kornisch längs takvinkeln.
Stuck är dock så ofantligt mycket mer, det räcker bara
med att titta under fliken "Produkter" i vår meny-rad.

Stuck är inte bara ett material för dekorationer i slott
och herresäten
. Det pryder lika mycket på ett kontor som
i en butik eller en modern lägenhet, vilket Du kan se
exempel på under "Referensarbeten" i menyraden.